Kontakt

Chebská 255
353 01 Mariánské Lázně
tel.: 00420 354 623 703
fax: 00420 354 627 320
gsm: 00420 605 229 757
sprava@bos-reality.cz

Spolupracujeme

Naši nabídku najdete také na těchto realitních serverech.

Komerční banka - hypoteční kalkulačka

bezplatně poskytneme poradenství k hypotečním úvěrům a zajistíme potřebné podklady
(kliknutím na logo Komeční banky a povolením automaticky otevíraného okna přejdete na hypoteční kalkulačku)

šipkaNabídka služeb


Komplexní a odborné služby nabízíme všem, kteří jsou vlastníky bytů či nebytových prostor, společenstvím vlastníků a bytovým družstvům.
 

 SPRÁVA  V  OBLASTI  TECHNICKO  PROVOZNÍ

 • vedení technické evidence domů, bytů a nebytových prostor
 • uzavírání smluv s dodavateli potřebných energií
 • provádění pravidelných revizí a zajištění jejich následných oprav
 • zajišťování odečtů vodoměrů, spotřeby TUV a tepla
 • okamžité odstranění vzniklých havárií
 • běžné opravy a údržba, zajištění rozsáhlých oprav a rekonstrukcí
 • pomoc při větších opravách, rekonstrukcích a s tím spojená výběrová řízení
 • odborná pomoc při řešení občanskoprávních vztahů, týkajících se vlastnictví nemovitosti


SPRÁVA  V  OBLASTI  EKONOMICKÉ

 • evidence všech bytových a nebytových jednotek
 • evidence vlastníků, nájemníků v bytových a nebytových jednotkách
 • předpis služeb, fondu oprav, nájmu a všech záloh spojených s užíváním jednotek
 • pravidelná úprava záloh podle potřeb a nárůstu cen, podle potřeb vlastníků
 • vyúčtování všech záloh dle platných předpisů
 • vedení přehledu plateb a vymáhání pohledávek
 • vyúčtování fondu oprav a pravidelné předkládání všem vlastníkům
 • zajištění domovního řádu a pomoc při řešení stanov
 • svolávání schůzí domu a zajištění organizace
 • vedení podvojného účetnictví domu
 • oddělené vedení přehledné evidence dokladů o příjmech a výdajích spojených se správou domu na úseku oprav nebo údržby a na úseku poskytovaných služeb
 • vedení samostatného peněžního účtu, vlastníci mají přehled o toku svých finančních prostředků a umožňujeme nahlédnout i do účetních knih a dokladů
 • nejméně 1x ročné předkládáme vlastníkům zprávu o činnosti, zejména o finančním hospodaření a o stavu společných částí domu
 • pomoc při povinném založení společenství vlastníků dle zákona č. 72/94 Sb.


Cenová nabídka služeb za správu včetně kompletního rozúčtování:

120,- Kč za 1 bytovou jednotku bez rozúčtování dodávek tepla a TUV
135,- Kč  za 1 bytovou jednotku s rozúčtováním dodávek tepla a TUV

Toto je standardní rozsah služeb, lze jej doplnit nebo pozměnit dle potřeb vlastníka.


Kontaktní osoby:
Inženýrská činnost: Ing. Ladislav Boš
Účetní: Libuše Janíková

Technik: Jiří Knotek